DEN KRISTNE TRO OG EU.

  


Mit navn er Hans Kjær, jeg arbejder som selvunderholdende evangelist og forfatter. Jeg har i mange år interesseret mig virkelig meget for udviklingen inden for EU. Da EF blev en realitet boede jeg i Australien, men det hindrede mig ikke i at følge med i hvad der skete.

Jeg ved ikke hvordan du ser på EU.
Jeg ved ikke hvordan du ser på Religion.
Jeg ved heller ikke om du er en Kristen, og hvis du er, så ved jeg ikke hvor meget det betyder for dig.

Hvordan du ser på de forskellige ting, er DIN afgørelse.
Jeg vil ikke argumentere for et ja eller et nej, til EU.
Det jeg ønsker er, at fremlægge nogle ting for dig, som du så kan tage stilling til.

Da det i en meget stor udstrækning er ting, som for mange lyder alt for fantastiske til at være sandt og da der nok er dem som vil mene, at det er min fantasi der helt tager overhånd og at det ikke er en fornuftig og rimelig troværdig tale, ja, så har jeg valgt, at henvise til ca 15 forskellige dokumenter og artikler som viser at der er andre, der har samme opfattelse af tingene som jeg har. Dette gør ikke, det jeg siger til sandhed, men det viser dog, at jeg ikke er en enlig fantasifuld svale.

Efter at jeg som sagt i mange år har studeret dette emne og forsøgt at skille kendsgerningerne og luftkastellerne fra hinanden, er det min overbevisning, at alt, hvad jeg her lægger frem for dig er kendsgerninger.

Titlen på dette emne er "Den Kristne tro og EU" Hvad mener jeg så med denne titel?
Når man siger den kristne tro, må man også sige Bibelen - Gud - Herren og Jesus Kristus!

Når man siger EU, må man også sige PENGE!
EU = Penge = Økonomi.

Uanset, hvordan du end vender og drejer det, så er, penge grundlaget for EU, - enten i den ene eller den anden form.
Penge var det primære da det for mange år siden hed DE SEKS.
Penge - Økonomiske fordele var hoved-formålet da EF blev en realitet.

EU er ene og alene et spørgsmål om penge og økonomiske fordele, selv om det ofte kaldes noget andet og selv om det ikke direkte fremgår af EU teksterne.

Miljø-forurening er et spørgsmål om penge.
Landbrugsordningerne er et spørgsmål om penge.
Sådan kunne jeg nævne det ene område efter det andet.

Hvis der ikke var penge - hvis der ikke var økonomiske fordele med i spillet, så ville interessen for EU være lig nul.

Nu synes du måske, at det jeg siger lyder, som om det er noget meget forkert, at der er penge med i det.
Til dette vil jeg sige, der er ikke noget som helst forkert i
at have penge,
at tjene penge og
at søge den størst mulige fortjeneste og fordel -

MEN, når det er penge de økonomiske interesser, der styrer udviklingen og ikke menneskelig fornuft, så er det at jeg mener, der er grund til at tage affære.

Jesus siger det på denne måde:
Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Matt 6,24.

Det vil sige at det ifølge Bibelen IKKE er muligt at tjene to Herrer -
Når penge styrer ALT, - er penge blevet ens Herre, og der er ikke plads til Jesus.

Du skal vælge side. Hvem skal styre dit liv?

Det som er sket og som udvikler sig, meget mere og hurtigere end vi kan forestille os er den kendsgerning at penge - mammon, har overtaget den plads Jesus burde have.


I Præste-foreningens blad, 20. maj. 1994. var der en artikel af sognepræst Jens Lyster, hvori der står:
"Da vi den 1. januar 1973 uden forudgående debat udskiftede vores jødisk-kristne uge, der som bekendt begyndte om søndagen, med den strømliniede nummererede arbejdsuge, som erhvervslivet "tager hul på" om mandagen, forespurgte jeg i øst og vest om, hvordan sådan noget kunne ske uden modstand fra den folkekirke, der vel må have en arv at kendes ved. Da jeg endelig fandt nogen, der kunne give mig et svar, blev det oplyst, at sagen skam havde været til høring hos de danske biskopper, men at den nye ordning af ugen ikke havde givet anledning til indvendinger.
Dette undrede mig!
Kan man virkelig fra kirkens side og på folkets vegne uden videre opgive en tusindårig opfattelse af, at søndagen er den første dag i ugen?
Hvad med opstandelsesmorgenen?
Hvad med den søndag, som jo fejres, fordi kvinderne fandt graven tom på den første dag i ugen?"
(fremhævningerne i den ovenstående tekst er mine)

Hvad var det egentlig der skete da vi i 1972 stemte os ind i EF?

Måske er det lettest, at forklare ved, at se på en kalender fra FØR 1973.
 

Søndag 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lørdag 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

       

Søndagen var den første dag i ugen, MEN den 1. Jan. 1973 blev kalenderen ændret således, at søndagen blev den syvende dag i ugen.
 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lørdag 

Søndag 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24

25 

26 

27 

28 

29 

30 

         

Mange synes måske at det er en ligegyldig og ubetydelig ændring. Ja, nogle vil måske endda ligefrem mene at det er en fordel at det er blevet ændret, for nu er mandagen, der jo er den første arbejdsdag i ugen også den første dag i ugen.

De fleste forbinder slet ikke denne ændring af kalenderen med noget religiøst.
MEN mange, mange kristne inde for næsten alle de evangeliske kirker - trossamfund, har den opfattelse, at denne ændring af kalenderen er et meget alvorligt angreb på en af den kristne tros allervigtigste grundpiller, JESU KRISTI OPSTANDELSE! -

Jesus opstod i følge Guds ord og i følge den kristne evangeliske tro, søndag morgen!

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: "Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det." Matt 28,1-7

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: "Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?" Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: "Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det." Mark 16,1-2

Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: "Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa, og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag." Så huskede de hans ord. Luk 24,1

Men med den ændring af kalenderen der er sket, opstod Jesus, mandag morgen.
Bibelen, Gud og Jesus bliver med denne ændring gjort utroværdige.

Hvorfor var der ikke nogen forudgående debat om denne ændring?

Der var to årsager til, at denne sag ikke blev debatteret.
* For det første, var man i EF, som det hed dengang, klar over at religiøse emner er alt for ømtålelige til at, man kan debattere dem, derfor blev alle forhandlinger holdt for lukkede døre og alle dokumenter i denne sag blev hemmelig stemplet.

* Den anden årsag var, at da der endelig kom et dokument frem om ændringen af kalenderen, så sørgede man for, at det tilsyneladende ikke havde noget med religion at gøre.

Meddelsen om ændringen kom i form af en Dansk Standard nr. 2098
Overskriften på denne standard var: Ugenummerering 1. udg. April 1972
Regler for ugenummerering.
Og under 3.2 Ugens begyndelse, stod der:
"Efter denne ugenummerering er mandag den første dag i ugen."

Når man ser sig om i verden, dvs. uden for EU kan det undre en, at den samme ændring af kalenderen ikke er sket der.

Hvorfor er det kun inden for EF - EU, at kalenderen er ændret?

Hvorfor er den ikke ændret i f.eks. USA?

Det er derfor nærliggende at spørge:
Hvem var det der ønskede denne ændring af kalenderen?
Var det EF parlamentet?
Var det et af medlemslandene?
Var det en af de store og magtfulde firmaer eller organisationer inde for EF, som ønskede denne ændring?

Før vi kan besvare dette spørgsmål er der et andet, meget væsentligt spørgsmål vi må have svar på.

Hvad var den virkelige årsag til denne ændring?

Gennem nogle hundrede år havde de kristne kirker med den katolske kirke i spidsen haft et meget stort problem. Man helligholdt søndagen som de kristnes helligdag, blandt andet på grund af Jesu opstandelse.

Men Bibelen siger meget klart og tydeligt, at det er den syvende dag der skal helligholdes.
Den kalender vi havde før 73 havde søndag, som den første dag i ugen og ikke som den syvende, så for at få søndagen, til at blive den syvende dag, således som Bibelen forskriver, var en ændring af kalenderen nødvendig.

Bibelens ord kunne man jo ikke ændre på.